DORDRECHTS MUSEUM


Dordrechts Museum


Op 17 december maakten we een uitstapje naar Het Dordrechts Museum. Onze jaarlijkse kerstbrunch kon niet zoals we gewend waren plaatsvinden. De jaarlijkse kerstbrunch werd daarom in Het Dordrechts Museum gevierd. Tijdens ons samenzijn werd Piet Lems bedankt voor zijn werk voor de club. Piet stopt met het secretariswerk voor de club. In het museum werd enthousiast naar de schilderijen gekeken (zie de foto's). De lunch was ook erg gezellig.